Convocatòria d’Assemblea General Ordinària

El proper diumenge 11 d'octubre

El Club Tennis Torredembarra informa a tots els seus socis de la Convocatòria d’Assemblea General Ordinària, que es celebrarà el proper diumenge 11 d'octubre.

Important

   - Convocats: Tots els socis numeraris del Club.
   - Dia: 11 d'octubre de 2020
   - Lloc: Sala Cal Maiam

(En principi l'assemblea s'havia de celebrar a la Sala de Reunions del Casal Municipal de Cultura, però per raons de logística de l'ajuntament se'ns ha cedit la Sala Cal Maiam)
   

Assemblea General Ordinària - 11 d'Octubre 2020

Degut a la situació actual donada per la COVID-19, per poder assistir a l'Assemblea del proper dia 11 d'octubre, el soci haurà de fer prèviament una sol·licitud d'assistència per e-mail al correu del club de manera que això ens permetrà portar un control en l'aforament de l'Assemblea. Termini per enviar correu amb la sol·licitud d'assistència, 8 d'octubre a les 22:00h.
No es permetrà l'accés a l'Assemblea a cap soci que no hagi formalitzat la inscripció via e-mail al correu del club.
L'Assemblea es farà de forma presencial sempre que no es superi el nombre màxim d'assistents que és de 10 persones.
En el cas que siguin més de 10 persones es faran dos assemblees el mateix dia (mati i tarda) i es repartiran els socis per ordre d'inscripció a l'Assemblea.
En el cas que el nombre d'inscrits sigui superior a 20 persones l'Assamblea es farà de forma virtual a través d'alguna plataforma.
1ª - 
   - 09:30 hores primera convocatòria
   - 10:00 hores segona convocatòria  
 
2ª - 
   - 17:00 hores primera convocatòria
   - 17:30 hores segona convocatòria  
 

També us informem, que a la recepció del TennisTDB està a disposició de tots/es el/les socis/es:

  • Acta d’Assemblea 2019 
  • Balanç econòmic 2019
  • Pressupostos 2020
Publicat a Notícies
Etiquetes El Club