Gomets, què?

A l'Escola posem gomets a les raquetes!

Seguidament, us presentem el “sistema de gomets” que s’aplicarà a l’Escola de Tennis Infantil del TennisTDB tot enumerant i destacant els principals motius didàctics que pot aportar aquest programa a l’alumne/a.

Què són els gomets?

Aquest “sistema de gomets” pretén premiar als alumnes per haver assolit els objectius generals que el Staff Tècnic de l’Escola considera fonamentals al llarg de cada mes.

Durant el període de durada de l’Escola de Tennis d’hivern, els alumnes aniran acumulant gomets als laterals de les raquetes, així podran veure i comprovar la seva progressió.

S’ha de tenir en compte que no es donaran gomets en cada sessió, evitant així una dinàmica de relació implícita del treball amb el premi. Per evitar aquesta dinàmica s’adjudicaran punts en tasques concretes de la sessió (segons criteri del Staff Tècnic).

Perquè fem servir el “sistema de gomets”?

En primer lloc, pel fet d’aconseguir punts a través de les tasques plantejades al llarg de la sessió, els alumnes s’hi esforcen més i per tant estan més receptius a les indicacions de l’entrenador.

El “sistema de punts” tenen diferents finalitats:

  • Motivacional i auto-superació: un plus de motivació per als alumnes al comprovar visualment la progressió aconseguida
  • Cooperació dintre del grup, parella o equip: incentivant l’ajuda entre alumnes del mateix grup (per aquest motiu, els entrenadors valoraran molt positivament aquests comportament d’ajuda entre companys.
  • Autogestió de l’alumne durant l’exercici: l’alumne estarà més concentrat ja que els objectius són clars, i amb els rols de responsabilitats dels alumnes, aconseguirem tasques autogestionades per els alumnes, on l’entrenador guiarà la sessió.
  • Correccions: podrien ser també crítiques constructives, que els mateixos companys es fan entre ells (ex: Joan, si la pilota va molt alta, fes una parell de passes enrere per poder colpejar millor la pilota).
  • Ànims: treballarem per crear la sinèrgia en el grup on sempre hi ha algú que anima als companys, d’aquesta manera els altres companys també es formen, ja que aprenen que amb l’ajut de tots pot anar millor (ex: Vinga, va, no passa res, a la pròxima sortirà bé!!).
  • Avaluació: És una eina d’avaluació molt important tant per l’alumne com per el professor:
    • Per l’alumne: Pot saber en tot moment si assoleix els objectius, i per tant veure la serva pròpia progressió.
    • Per el professor: Per comprovar la progressió adequada de l’alumne i saber el seu nivell en tot moment.

Quant s’aplica aquest sistema gomets?

Aquest sistema gomets s’utilitza quan l’objectiu s’ha aconseguit i està assimilat per l’alumne (tant teòricament com la posada en pràctica), per tant, no s’aplica en una sessió en concret, sinó a criteri del Staff de l’Escola de Tennis.

Guia explicativa

Adjuntem la guia explicativa d'aquest sistema d'una forma molt més visual

Publicat a Escola Hivern